„Róża” to opowieść o Matce Elżbiecie Róży Czackiej, założycielce Lasek. Książka opowiada o jej młodych latach, które poznajemy z perspektywy wychowanki laskowskiego internatu, Zuzi.  Losy bohaterek w przedziwny sposób krzyżują się. Jest to opowieść o przemianie młodej hrabianki w dojrzałą kobietę, która utraciwszy wzrok, postanowiła oddać życie Bogu i ofiarować je za fizyczną i duchową ślepotę ludzi. Tą decyzją odmieniła los tysięcy niewidomych w Polsce. >>>Książkę wydało Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. W wolnej sprzedaży będzie dostępna od września 2018 roku. Autorem “Róży” jest Szymon Sławiński, dziennikarz Polskiego Radia, autor dwóch książek dla dzieci “Małego Powstańca” i “Solidarności, krótkiej historii ..” (wyd. Muchomor). Sławiński przez cztery lata był także dyrektorem generalnym Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Właśnie powołane przez Matkę Elżbietę Czacką Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża i Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, od 100 lat tworzą Dzieło Lasek, które otacza wszechstronną edukacją i opieką kolejne pokolenia niewidomych. Ilustracje do “Róży”stworzyła Weronika Żurowska, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i ESA Saint Luc w Brukseli. Oprawę graficzną i skład przygotowała Marzka Dobrowolska, redakcję i korektę Bianka Dziadkiewicz. Druk Siostry Loretanki SSL.

 

Wikipedia Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek TOnO