Szymon Sławiński, urodzony w 1964 roku w Warszawie. Z zawodu dziennikarz. Pracował m.in. w BBC, Radiu Zet, TVN 24 i Polskim Radiu, gdzie dwukrotnie był wicedyrektorem Trójki . Obecnie zatrudniony w Biurze Programowym Polskiego Radia. W latach 2011 – 2015 był dyrektorem generalnym Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Z Dziełem Lasek, a zwłaszcza z miejscowym Domem Rekolekcyjnym, związany od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, będąc w kręgu księdza Tadeusza Fedorowicza. Znajomość tego miejsca i środowiska ośmieliły go do napisania „Róży”. Jest też autorem dwóch historycznych książek dla dzieci: „Mały Powstaniec” oraz „Solidarność, krótka historia”.

 

Wikipedia Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek TOnO